Nasze wyniki

Zobowiązania do poniesienia wydatków na niefinansowe aktywa trwałe

Na dzień 31 grudnia 2017 roku główne przyszłe umowne zobowiązania inwestycyjne Grupy przedstawiają się następująco:

Dane wyrażone w tys. zł 

Zobowiązania umowne z tytułu nabycia niefinansowych aktywów trwałychUmowny termin realizacjiNiezrealizowana wartość umowy na dzień 31/12/2017 (zbadane)
Rozbudowa terminala w Paskowiedo 31/12/201823 908
Razem 23 908