O Raporcie

Założenia

Prezentowany raport jest pierwszym zintegrowanym raportem Grupy PKP CARGO, który swym zakresem obejmuje 2017 rok. Przy jego tworzeniu wykorzystaliśmy dane i informacje, które w sposób czytelny i przejrzysty pozwalają na lepsze zrozumienie modelu biznesowego funkcjonującego w naszej organizacji oraz tego jak model ten oraz strategia Grupy przekładają się na jej wyniki i perspektywy.

Kluczowym przekazem pierwszego raportu zintegrowanego Grupy PKP Cargo jest pokazanie interesariuszom, w jaki sposób spółka kształtuje i tworzy swoją wartość. Raport zintegrowany w sposób całościowy pokazuje, jak PKP CARGO transformuje zasoby i kapitały na wyniki i wartości. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w sposób skondensowany i uproszczony zaprezentować ten proces w modelu kreowania wartości. Raport stara się łączyć aspekty finansowe oraz poza-finansowe nadając im tę samą rangę ważności. Adresujemy również wymogi prawa zwracające uwagę na raportowanie danych poza-finansowych.

Tworząc raport opieraliśmy się na wytycznych IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz najnowszych standardach raportowania określonych za pomocą wskaźników GRI (Global Reporting Initiative). Wytyczne są odzwierciedlone w strukturze raportu oraz poprzez zidentyfikowane obszary GRI przez Grupę PKP CARGO. Chcieliśmy również, by zawartość raportu odpowiedziała Interesariuszom na kilka podstawowych pytań dotyczących naszej Grupy:

 • Co robi, czym zajmuje się i w jakich warunkach zewnętrznych funkcjonuje?
 • Jakie są szanse i ryzyka, które mają wpływ na możliwość tworzenia przez nią wartości?
 • W jaki sposób struktura ładu korporacyjnego wspiera tworzenie jej wartości?
 • Na ile Grupa osiągnęła swoje cele strategiczne i jakie są tego efekty w kontekście kapitałów i efektywnego zarządzania nimi?
 • Dokąd chce dotrzeć i w jaki sposób zamierza to zrobić?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo w tym właśnie raporcie.

Dzięki temu, że jest to raport publikowany w wersji on-line, mieliśmy możliwość zastosować narzędzi i funkcjonalności, które ułatwią Państwu zapoznanie się z jego treścią, m.in.

 • Interaktywne dane (KPI) pokazane w podziale na 6 kapitałów
 • Interaktywny wykres kursu akcji z naniesionymi najważniejszymi wydarzeniami oraz pozwalający na porównanie do wybranych indeksów giełdowych
 • Interaktywna tabela GRI
 • Centrum pobrań
 • Interaktywne wykresy
 • Tabele z możliwością pobrania
 • Wewnętrzną wyszukiwarkę
 • Centrum logistyczne dające szybki dostęp do najczęściej odwiedzanych elementów raportu 

Linią przewodnią raportu i historią, którą PKP CARGO chce zaprezentować jest rok pełen sukcesów. Każda z sekcji strony głównej jest zatytułowana „sukces”. Istotnie 2017 to nowe kontrakty, nowe technologie i więcej pracy dla PKP CARGO. Za naszymi sukcesami stoją ludzie, profesjonaliści i pełni pasji pracownicy. To dzięki nim i ich zaangażowaniu w codzienną pracę jesteśmy liderem na rynku i staramy się utrzymać tę pozycję. Grupa PKP CARGO to nie samoistny byt ale właśnie GRUPA. Razem realizujemy cele i tworzymy wartości dla naszych interesariuszy, dlatego tytułem naszego raportu zintegrowanego jest „ PKP CARGO. Kolej na sukces”.

Raport zintegrowany zawiera liczne infografiki i elementy animacji. Chcemy, aby lektura raportu była dla czytelników przyjemna a trudniejsze kwestie bardziej przyjazne. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Mapą interesariuszy oraz Matrycą istotności. Sercem całego raportu jest Model kreowania wartości powiązany ze Strategią, która w sposób szczegółowy opisuje cele, które PKP Cargo stawia przed sobą na najbliższą przyszłość.

W tworzenie naszego pierwszego raportu zintegrowanego zaangażowanych było wiele osób, a praca była ponad-wydziałowa. Dzięki temu zebraliśmy bardzo dużo informacji i danych pokazujących naszą spółkę w sposób bardziej przekrojowy. Nasz raport ma na celu przybliżenie specyfiki działania i funkcjonowania Grupy PKP CARGO na rynku. Chcemy, aby nasza firma była postrzegana jako nowoczesna i wychodząca naprzeciw nowoczesnym trendom, czego elementem jest publikacja raportu zintegrowanego.