Nasze wyniki

PKP CARGO na tle rynku

Rynek polski

W 2017 r. liderem na polskim rynku kolejowych przewozów towarowych pozostawała Grupa PKP CARGO, w której przewozy realizuje głównie PKP CARGO S.A. Grupa posiadała udział w rynku równy 44,8% (+0,6 p.p. r/r) pod względem przewiezionej masy towarowej oraz 51,6% (+0,1 p.p. r/r) biorąc pod uwagę wykonaną pracę przewozową.1 W ramach Grupy Jednostka dominująca wypracowała udział rynkowy na poziomie 44,2%, co oznacza wzrost o + 0,3 p.p. r/r pod względem masy towarowej oraz 51,4% pod względem wykonanej pracy przewozowej (bez zmian).

1 Urząd Transportu Kolejowego

Udziały Grupy PKP CARGO w przewozach masy towarowej w Polsce w latach 2014-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK

Udziały Grupy PKP CARGO w zrealizowanej pracy przewozowej w Polsce w latach 2014-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK

Udziały rynkowe największych przewoźników kolejowych w Polsce w 2017 r. według przetransportowanej masy towarowej oraz wykonanej pracy przewozowej 

wg masy towarowejUdziały rynkowe największych przewoźników kolejowych w Polsce w 2017 r. według przetransportowanej masy towarowej oraz wykonanej pracy przewozowej 

wg pracy przewozoweja) Euronaft Trzebinia sp. z o.o.  z dniem 1 czerwca 2017 r. przeniosła na rzecz Orlen Kol-Trans sp. z o.o. wyodrębnioną pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa świadczącą usługi transportu kolejowego. Powyższy udział spółki Orlen Kol-Trans uwzględnia wolumeny przewozów zrealizowanych przez Euronaft Trzebinia sp. z o.o. sprzed 1 czerwca 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK

W gronie największych operatorów prowadzących konkurencyjną wobec Grupy PKP CARGO działalność na polskim rynku towarowego transportu koleją znajdują się następujący przewoźnicy: DB Cargo Polska, Lotos Kolej, Grupa CTL, PKP LHS, PUK KOLPREM, Freightliner PL, Pol-Miedź Trans oraz Orlen Kol-Trans.

Rynek czeski

W 2017 r. udział grupy AWT w czeskim rynku przewozów kolejowych obniżył się do 8,1% (-0,9 p.p. r/r) pod względem wykonanej pracy przewozowej. Implementacja prowadzonego przez przedsiębiorstwo Prisko (w którym 100% udziałów posiada Skarb Państwa Republiki Czeskiej) programu restrukturyzacyjnego sektora wydobycia węgla kamiennego ma obecnie kluczowe znaczenie dla wyników przewozowych AWT, w momencie gdy obejmuje on stopniowe zamykanie kopalń. W konsekwencji, zmniejszone wydobycie węgla kamiennego w Czechach przekłada się bezpośrednio na spadek masy zlecanej do transportu dla spółki AWT. Według danych za 2017 r., spółka AWT przewiozła w tym okresie 4,3 mln ton węgla kamiennego (spadek o -32,6% r/r).

Udziały rynkowe AWT a.s. pod względem przetransportowanej na terytorium Republiki Czeskiej masy towarowej kwartalnie w okresie 2014-2017

*dane za IV kw. 2017 r. dostępne będą na przełomie I i II kw. 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Czeskiego Ministerstwa Transportu i AWT a.s.

Udziały rynkowe AWT a.s. w zrealizowanej na terytorium Republiki Czeskiej pracy przewozowej kwartalnie w okresie 2014-2017

*dane za IV kw. 2017 r. dostępne będą na przełomie I i II kw. 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Czeskiego Ministerstwa Transportu i AWT a.s.

Udziały rynkowe największych operatorów kolejowych według pracy przewozowej eksploatacyjnej wykonanej w obrębie Republiki Czeskiej w 2017 r. (btkm)Źródło: SŽDC