Nasza strategia

Opis strategii

Grupa PKP CARGO w 2020 roku będzie operatorem logistycznym o międzynarodowym zasięgu – to główne założenie strategii CARGO’20. Strategia CARGO’20 to cztery oblicza Grupy PKP CARGO.

CARGO LIDER

PKP CARGO będzie nadal niekwestionowanym liderem rynku krajowych przewozów towarowych. Chcemy także zwiększyć udział kolei w wymianie handlowej z partnerami gospodarczymi Polski. Wiele segmentów gospodarki nie odkryło zalet transportu kolejowego. Wierzymy, że inwestycje w infrastrukturę kolejową i efektywniejsze działanie PKP CARGO pozwoli na znaczne zwiększenie pracy przewozowej.

CARGO INTERNATIONAL

PKP CARGO będzie wzmacniać swoją obecność w Europie Środkowej i Południowej. Sprzyjają temu przejęcia (czeski przewoźnik AWT), a także alianse strategiczne zawierane przez spółkę z narodowymi przewoźnikami (chorwackie HZ CARGO czy włoskie Treintalia). Dzięki temu Grupa PKP CARGO będzie mogła obsługiwać łańcuchy logistyczne w obrębie trzech mórz: Bałtyku, Adriatyku oraz Morza Północnego.

CARGO INTERMODAL

Intermodal to przewóz towarów różnymi środkami transportu, najczęściej kontenerów używanych np. do transportu różnego rodzaju ładunków drogą morską. Z portów towary rozwożone są koleją do terminali w głębi lądu, a stamtąd ciężarówkami do odbiorców końcowych. PKP CARGO ma ambicję być wiodącym operatorem tego rynku. Oprócz przewozu kontenerów z polskich portów, ważnym kierunkiem rozwoju jest także partnerstwo Nowego Jedwabnego Szlaku. PKP CARGO obsługuje przewozy towarów z Państwa Środka drogą kolejową. Transporty z Chin trafiają do terminala w Małaszewiczach, na granicy polsko-białoruskiej. Towary te pociągami PKP CARGO docierają do odbiorców w Polsce i w innych krajach europejskich.

CARGO CONNECT

W dzisiejszej logistyce coraz bardziej widoczny jest trend, w ramach którego klient otrzymuje pełną obsługę logistyczną. Grupa PKP CARGO może obsługiwać całe łańcuchy logistyczne, oferując usługi spedycji, dostępu do terminali przeładunkowych, obsługi „pierwszej” i „ostatniej” mili. Kompleksową ofertę i realizację zleceń zapewnia spółka PKP CARGO CONNECT.