Nasz Ład Korporacyjny

Przyszłość - Założenia dotyczące środowiska naturalnego

Działalność PKP CARGO S.A. to nie tylko bezwzględna realizacja celów biznesowych z nastawieniem na jak najwyższe wyniki finansowe.  W myśl zasad rządzących zrównoważonym  rozwojem, dokładamy należytej staranności, aby być przedsiębiorstwem jak najmniej uciążliwym dla otoczenia w tym dla środowiska naturalnego.  Mimo, że stanowiący główny filar naszej działalności, towarowy transport kolejowy jest już sam w sobie ekologiczny na tle innych rodzajów transportu, nie uchylamy się od dalszych starań minimalizujących nasz wpływ na środowisko, stosując środki i technologie eliminujące potencjalne zagrożenia. Wszelkie inwestycje i realizowane usługi są i będą w przyszłości analizowane pod kątem dbałości o ekologię. Prowadzimy ciągłe działania w kierunku modernizacji użytkowanego taboru, tak aby optymalizować zużycie paliw i energii, minimalizować emisję hałasu oraz zwiększać bezpieczeństwo przewozów. Planujemy przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, nadzorujemy użytkowane źródła niskiej emisji prowadząc likwidacje i remonty istniejących kotłowni węglowych. Kształtujemy prośrodowiskowe postawy prowadząc akcje edukacyjne wśród pracowników. Zlecając usługi stawiamy warunki aby działania pracujących na naszą rzecz wykonawców także uwzględniały troskę o środowisko.

W kolejnych latach zamierzamy kontynuować odpowiedzialną politykę w zakresie ochrony środowiska, mając nadzieję, że przyjazność transportu kolejowego dla środowiska naturalnego będzie pozytywnie postrzegana przez coraz większą część naszego otoczenia.