Nasz Biznes

Podstawowe informacje o PKP Cargo

GRI G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-9, G4-17

Zarówno PKP CARGO S.A., jak i Grupa PKP CARGO są największym w Polsce i jednym z największych w Unii Europejskiej („UE”) operatorem kolejowych przewozów towarowych. Rozwój Grupy ukierunkowany jest na doskonalenie i poszerzanie działalności zarówno w ujęciu produktowym, jak i geograficznym. W chwili obecnej, Grupa pozostaje liderem na rynku polskim (wg UTK[1]) oraz posiada pozycję drugiego największego przewoźnika na rynku czeskim (wg SZDC[2]). Niezależnie od wymienionych obszarów, Spółka i Grupa prowadzą i stale rozwijają działalność operacyjną na terenie Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Litwy oraz Węgier.

Siedziba Jednostki dominującej - PKP CARGO S.A. zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17.

Grupa (Jednostka dominująca, AWT a.s., PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.) oferuje krajowy i międzynarodowy przewóz towarów, a także prowadzi kompleksowe usługi logistyczne w kolejowych przewozach towarów. Dodatkowo, w ramach Grupy realizowane są następujące usługi wspierające i dopełniające ofertę:

PKP Cargo

1. Urząd Transportu Kolejowego
2. Správa železniční dopravní cesty (podmiot odpowiadający za zarządzanie państwową siecią kolejową w Czechach)

Struktura powiązań kapitałowych PKP CARGO S.A. na dzień 31.12.2017 r.

Źródło: Opracowanie własne

Struktura Grupy AWT na dzień 31.12.2017 r.

Źródło: Opracowanie własne