Nasz Biznes

Nasze aktywa

Stan na 31/12/2017

Tabor"
Zobacz więcej
Tabor

Posiadany przez nas tabor pozwala uruchamiać kilkaset pociągów każdego dnia. Spółka PKP CARGOTABOR zajmuje się utrzymaniem, modernizacją i naprawą naszych wagonów i lokomotyw. PKP CARGOTABOR świadczy usługi nie tylko PKP CARGO, ale jest gotowe na przyjęcie zleceń także od innych przewoźników.

Bocznice"
Zobacz więcej
Bocznice

Obsługujemy bocznice kilkunastu Klientów w całej Polsce - są wśród nich największe firmy na polskim oraz na europejskim rynku górniczym, hutniczym i energetycznym. Działalnością w tym zakresie zajmuje się nasza spółka PKP CARGO SERVICE.

Terminale"
Zobacz więcej
Terminale

Nasi klienci mają do dyspozycji dwa wyspecjalizowane centra logistyczne: Małaszewicze, położone przy granicy z Białorusią oraz Medyka-Żurawica w pobliżu granicy z Ukrainą oraz terminale przeładunkowe w całym kraju. Posiadamy też terminale kontenerowe m.in. w Gliwicach, Kobylnicy i w Warszawie.

Nieruchomości"
Zobacz więcej
Nieruchomości

W procesie przewozowym, uwzględniając konieczność zagwarantowania stosownego zaplecza utrzymaniowo-naprawczego, istotną rolę odgrywają nieruchomości. Większość nieruchomości użytkowana jest przez Grupę na podstawie umów dzierżawy i najmu.

Tabor"
Zobacz więcej
Tabor

2 334

lokomotyw

64 760

wagonów

Bocznice"
Zobacz więcej
Bocznice

Ponad 60 bocznic obsługiwanych w kraju i zagranicą

Terminale"
Zobacz więcej
Terminale

17

terminali przeładunkowych w całum kraju

2

wyspecjalizowane centra logistycznie przy granicy z Białorusią i Ukrainą

5

terminali kontenerowych

Nieruchomości"
Zobacz więcej
Nieruchomości

1 573 ha

Grunty własne, w użytkowaniu wieczystym oraz dzierżawione od innych podmiotów

749 492 m2

Budynki własne, dzierżawione i najmowane od innych podmiotów