Nasz Biznes

Model kreowania wartości

GRI G4-8, G4-12

Model biznesowy

Działalność Grupy obejmuje szeroki zakres usług związanych z kolejowym transportem towarowym. Przychody Grupy z tytułu kolejowych usług przewozowych i spedycyjnych stanowią 83 % całości przychodów z działalności operacyjnej Grupy. Grupa PKP CARGO oferuje usługi uzupełniające realizację przewozów kolejowych, takie jak kompleksowe usługi intermodalne, usługi spedycyjne, usługi przeładunkowe na terminalach, obsługę bocznic kolejowych oraz usługi naprawy i utrzymania taboru oraz usługi rekultywacyjne.

Model Biznesowy
Strategia

Zasoby

Zasoby

Kluczowi dostawcy

Kluczowi dostawcy

Klienci

Klienci

 

Values

Kapitał finansowy

Values

Kapitał finansowy

Kapitał produkcyjny

Values

Kapitał produkcyjny

Kapitał intelektualny

Values

Kapitał intelektualny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam in magna ex. Donec dolor diam, fringilla et sem sed, hendrerit eleifend elit. Pellentesque eu libero ipsum. Suspendisse ac odio nisi. Quisque magna orci, tincidunt non finibus vitae, tempus non arcu. Nullam viverra pretium elit, vitae sollicitudin nunc lacinia vel. Quisque vel nisi tellus. Phasellus efficitur felis et enim ultricies fringilla. Etiam laoreet justo eu mauris efficitur semper. Cras non massa sit amet elit interdum feugiat. Aenean at commodo ligula, in consequat nulla. Quisque sed euismod massa. Morbi congue magna orci, at faucibus nunc eleifend sed. Mauris ultricies sem massa, et elementum eros luctus quis. Fusce turpis orci, auctor at quam non, hendrerit molestie sem.

Kapitał ludzki

Values

Kapitał ludzki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam in magna ex. Donec dolor diam, fringilla et sem sed, hendrerit eleifend elit. Pellentesque eu libero ipsum. Suspendisse ac odio nisi. Quisque magna orci, tincidunt non finibus vitae, tempus non arcu. Nullam viverra pretium elit, vitae sollicitudin nunc lacinia vel. Quisque vel nisi tellus. Phasellus efficitur felis et enim ultricies fringilla. Etiam laoreet justo eu mauris efficitur semper. Cras non massa sit amet elit interdum feugiat. Aenean at commodo ligula, in consequat nulla. Quisque sed euismod massa. Morbi congue magna orci, at faucibus nunc eleifend sed. Mauris ultricies sem massa, et elementum eros luctus quis. Fusce turpis orci, auctor at quam non, hendrerit molestie sem.

Kapitał naturalny

Values

Kapitał naturalny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam in magna ex. Donec dolor diam, fringilla et sem sed, hendrerit eleifend elit. Pellentesque eu libero ipsum. Suspendisse ac odio nisi. Quisque magna orci, tincidunt non finibus vitae, tempus non arcu. Nullam viverra pretium elit, vitae sollicitudin nunc lacinia vel. Quisque vel nisi tellus. Phasellus efficitur felis et enim ultricies fringilla. Etiam laoreet justo eu mauris efficitur semper. Cras non massa sit amet elit interdum feugiat. Aenean at commodo ligula, in consequat nulla. Quisque sed euismod massa. Morbi congue magna orci, at faucibus nunc eleifend sed. Mauris ultricies sem massa, et elementum eros luctus quis. Fusce turpis orci, auctor at quam non, hendrerit molestie sem.

Kapitał społeczny

Values

Kapitał społeczny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam in magna ex. Donec dolor diam, fringilla et sem sed, hendrerit eleifend elit. Pellentesque eu libero ipsum. Suspendisse ac odio nisi. Quisque magna orci, tincidunt non finibus vitae, tempus non arcu. Nullam viverra pretium elit, vitae sollicitudin nunc lacinia vel. Quisque vel nisi tellus. Phasellus efficitur felis et enim ultricies fringilla. Etiam laoreet justo eu mauris efficitur semper. Cras non massa sit amet elit interdum feugiat. Aenean at commodo ligula, in consequat nulla. Quisque sed euismod massa. Morbi congue magna orci, at faucibus nunc eleifend sed. Mauris ultricies sem massa, et elementum eros luctus quis. Fusce turpis orci, auctor at quam non, hendrerit molestie sem.

 

Wyniki

Kapitał finansowy

Wyniki

Kapitał finansowy

 • Źródła finansowania opiewających na 940 mln PLN to w ponad 80% gotówka*
 • Nakłady inwestycyjne w 2017 r wyniosły 562 mln PLN
 • ROE wypracowane w 2017 r wyniosło 2,4%
 • Struktura zadłużenia: 17% krótkoterminowe, 83% długoterminowe

*Środki pieniężne i ekwiwalenty, lokaty bankowe pow. 3 miesięcy

Zobacz więcej

Kapitał produkcyjny

Wyniki

Kapitał produkcyjny

 • Lokomotywy spalinowe - 1 272
 • Lokomotywy elektryczne - 1 062
 • Wagony posiadane na własność- 63 737
 • Wagony w leasingu lub dzierżawie - 1 023

Zobacz więcej

Kapitał ludzki

Wyniki

Kapitał ludzki

 • 96% pracowników jest zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę
 • Struktura zatrudnienia to 77% mężczyzn oraz 23 % kobiet
 • PKP CARGO zostało nagrodzone prestiżowymi nagrodami m.in.: „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” oraz „Pracodawca Godny Zaufania”

Zobacz więcej

Kapitał intelektualny

Wyniki

Kapitał intelektualny

 • Nowoczesne technologie wykorzystywane w produkcji i naprawach części taboru
 • Wdrożenie systemów zarządzania jakością istotnie podnoszących standardy usług transportu kolejowego
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem ruchu
 • PKP CARGO wypracowało i wdrożyło polityki z obszarów: zagadnień społecznych, środowiskowych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałaniu łapownictwu i korupcji

Zobacz więcej

Kapitał naturalny

Wyniki

Kapitał naturalny

 • Nakłady poniesione na ochronę środowiska w 2017 r wyniosły ponad 157 mln PLN
 • PKP Cargo wdrożyło proces przeglądu środowiskowego
 • PKP CARGO cyklicznie monitoruje 13 aspektów środowiskowych ocenionych jako znaczące

Zobacz więcej

Kapitał społeczny

Wyniki

Kapitał społeczny

 • PKP CARGO opiera swoja działalność na 5 wartościach : Odpowiedzialność ; Wiedza; Rozwój; Elastyczność ; Energia
 • Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu jako integralnego elementu działania PKP CARGO
 • Grupa PKP w tym PKP Cargo jest jednym z największych pracodawców w Polsce
 • Grupa PKP CARGO jest uczestnikiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych

Zobacz więcej

 

Leading Logistic Operator in Central and Eastern Europe

Lider na rynku przewozów krajowych

Operational Excellence

Optimizing the execution of the freight transport process

Confirming the extent of strategy execution

Lider na rynku przewozów krajowych

Działalność Grupy na polskim rynku kolejowych przewozów towarowych ukierunkowana jest na umocnienie pozycji lidera w zakresie obsługi wszystkich grup towarowych obsługiwanych transportem kolejowym. Prognozowana i obserwowana charakterystyka rynku (w tym m.in. planowane liczne inwestycje infrastrukturalne, trendy w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym i chemicznym) stanowi dla Grupy priorytet w zakresie kształtowania i zabezpieczania aktywów i właściwej oferty. Oczekiwanym efektem działań są zarówno satysfakcja odbiorców usług, jak również wzrost realizowanej pracy przewozowej oraz marżowości usług. Niezależnie od działań ukierunkowanych na konkurencyjność i wysoką jakość usług Grupy PKP CARGO w obecnym otoczeniu rynkowym, Grupa prowadzi szereg działań nakierowanych na promowanie transportu kolejowego, których oczekiwanym efektem jest wzrost udziału kolei w przemyśle transportowym, kształtując w ten sposób fundamenty oraz dodatkową przestrzeń do dalszego rozwoju.

Znacząca pozycja na rynku międzynarodowym

Operational Excellence

Aligning the level of resources to needs

Confirming the extent of strategy execution

Znacząca pozycja na rynku międzynarodowym

Ambicją Grupy jest dalszy dynamiczny rozwój oraz kształtowanie znaczącej pozycji w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej. Aktywność w obszarze obsługi przewozów międzynarodowych oparta jest na certyfikatach bezpieczeństwa cz. B uprawniających PKP CARGO S.A. do samodzielnej realizacji przewozów na terenie 7 państw UE. Działalność przewozowa Grupy wspierana jest wyspecjalizowanymi w spedycji międzynarodowej spółkami zależnymi. Istotnym elementem rozwoju strategicznego Grupy PKP CARGO na rynkach zagranicznych jest obsługa przewozów z/do portów Morza Północnego oraz Morza Adriatyckiego. Kluczowym i perspektywicznym projektem dynamicznie rozwijanym przez Grupę są przewozy z/do Chin. Należy zauważyć, iż walorem dla Grupy są ukształtowane strategiczne alianse z partnerami zagranicznymi. Grupa konsekwentnie realizuje strategię rozwoju przewozów międzynarodowych na głównych korytarzach transportowych w kierunku północ-południe i wschód-zachód. Wykorzystując efekt synergii z podmiotami Grupy AWT, zwiększana będzie obecność w obsłudze rynków tzw. Trójmorza miedzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Lider rynku intermodalnego w CEE

Operational Excellence

Modern rolling stock and IT tools

Confirming the extent of strategy execution

Lider rynku intermodalnego w CEE

Z uwagi na obserwowany dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych oraz dostrzeganą perspektywę dalszego wzrostu konteneryzacji towarów transportowanych w ruchu międzynarodowym, kluczowym filarem rozwoju działalności Grupy PKP CARGO jest aktywność i budowanie silnej pozycji międzynarodowej w obsłudze przedmiotowej grupy towarowej. Rozwój Grupy na rynku intermodalnym oparty jest na doskonaleniu logistyki produktu, wdrażaniu nowoczesnych technologii zarządzania procesami przewozowymi, kształtowaniu nowych kanałów dystrybucji usługi oraz budowaniu kompetencji w zakresie działalności operatora intermodalnego oferując swoim klientom miejsca na stale, regularnie uruchamianych serwisach. Ważnym elementem rozwoju produktów intermodalnych jest aktywność PKP CARGO S.A. w obsłudze przewozów na linii Nowego Jedwabnego Szlaku. Obsługa towarów przewożonych z Chin drogą kolejową oprócz planowanych zwiększonych przeładunków polskich portów stanowi również podstawę wzrostu przewożonych przez Spółkę ładunków intermodalnych.

Rozwój w przylegających elementach łańcucha wartości

Operational Excellence

Leveraging PKP CARGO’s resources outside Poland

Confirming the extent of strategy execution

Rozwój w przylegających elementach łańcucha wartości

W ramach filaru Grupa stale rozszerza ofertę o usługi dopełniające transport kolejowy, w tym spedycję i przewozy drogowe oraz optymalizuje działalność terminalową. Dzięki podjętym działaniom w tym zakresie, oferta Grupy PKP CARGO będzie w stanie zabezpieczyć efektywną obsługę skomplikowanych i wymagających łańcuchów logistycznych. Przyjęta strategia CARGO’20 zakłada także działania akwizycyjne, które będą jednak uzależnione od sytuacji rynkowej oraz atrakcyjności potencjalnych celów akwizycyjnych. Działania realizowane w ramach czterech filarów, wraz z dalszym doskonaleniem jakości usług, efektywnym wykorzystaniem posiadanych aktywów strategicznych, modernizacją taboru kolejowego oraz współpracą z innymi przewoźnikami, przełożą się na dalszy dynamiczny rozwój kompleksowych usług świadczonych przez Grupę PKP CARGO oraz umocnienie pozycji rynkowej w kolejnych latach. W ramach realizacji Strategii,w 2018 r.oraz latach kolejnych Grupa PKP CARGO zamierza:

 • sukcesywne podnosić standardy jakości świadczonych usług i elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb klientów w powiązaniu z pełnym wykorzystaniem potencjału spółek Grupy PKP CARGO,
 • nadal budować pozycję na rynkach zagranicznych, w tym budować pozycję w regionie Europy Środkowo - Wschodniej oraz rozwijać przewozy z / do Chin,
 • poprawiać efektywność wykorzystania wagonów i lokomotyw poprzez zwiększenie ich dyspozycyjności w wyniku poprawy standardów i jakości utrzymania i napraw oraz optymalizacji procesu przewozowego,
 • kontynuować optymalizację działań z zakresu IT mającą na celu usprawnienie działalności Spółki,
 • kontynuować optymalizację organizacji przewozów,
 • dostosowywać zasoby koszty oraz procesy do faktycznych potrzeb,
 • optymalizować działalność jednostek biznesowych Grupy PKP CARGO.

Do kluczowych klientów Grupy zaliczamy m.in. huty, koksownie, elektrownie, kopalnie,  stalownie oraz spółki spedycyjne. Grupa PKP CARGO współpracuje z największymi polskimi i światowymi grupami kapitałowymi, w tym m.in. z Grupą ArcelorMittal, Grupą PKN Orlen, PGNiG, Grupą Lafarge, Grupą Azoty, Jastrzębską Spółką Węglową, Węglokoksem, Grupą Enea, Grupą PGE, Grupą Tauron, Polską Grupą Górniczą oraz International Paper. Kontrakty realizowane dla wymienionych kontrahentów są z okresu na okres systematycznie przedłużane, co potwierdza wysoką jakość świadczonych przez Grupę PKP CARGO usług transportowych.

Usługi świadczone przez Grupę pozwalają na uczestnictwo w całym logistycznym łańcuchu wartości, włącznie ze spedycją, usługami bocznicowymi, przewozami towarowymi, usługami przeładunku i składowania i przy wykorzystaniu terminali Grupy. Powyższe usługi stanowią naturalną przewagę konkurencyjną w zakresie pozyskiwania i obsługi klientów.

Działalność Grupy opiera się również o relacje z kluczowymi dostawcami, w szczególności umowy dostępu do infrastruktury kolejowej, dostawy energii trakcyjnej, dzierżawy nieruchomości, sprzedaży oleju napędowego oraz dotyczących napraw i modernizacji taboru kolejowego.

Grupa PKP CARGO zatrudnia kompetentnych pracowników, mających duże doświadczenie, którzy zapewniają najwyższą jakość usług i stanowią podstawę działalności Grupy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w Grupie było zatrudnionych ponad 23 tys. pracowników.

Łańcuch wartości

Łańcuch wartości – kluczowe czynności

Kluczowe procesy budujące wartość PKP CARGO obejmują sprzedaż,  przygotowanie i realizację przewozów. Łańcuch wartości rozszerzony na spółki zależne, które są dostawcami oraz nabywcami usług PKP CARGO.

Łańcuch wartości – łańcuchy logistyczne

Kluczowe łańcuchy logistyczne obsługiwane przez spółki Grupy obejmują krajowy przewóz kolejowy towarów masowych oraz przeładunki. Rozwój Grupy skupiony na kolejowych przewozach zagranicznych, relacjach łączących różne rodzaje transportu, w szczególności intermodalnych i spedytorskich.

Łańcuch wartości

Opis łańcucha dostaw organizacji

Działalność Grupy PKP CARGO bazuje na relacjach z kluczowymi dostawcami, w szczególności na umowach dostępu do infrastruktury kolejowej, dostawach energii trakcyjnej i oleju napędowego, a także umowach dzierżawy nieruchomości oraz modernizacji i napraw taboru kolejowego.

Grupa, działając na rynku przewozowym, uzależniona jest od PKP PLK - największego dostawcy usług dostępu do infrastruktury w kolejowej w Polsce. Jest to dostawca krajowy udostępniający przeważającą część infrastruktury kolejowej w Polsce,  zgodnie z cennikiem zatwierdzanym corocznie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Infrastruktura ta udostępniania jest odpłatnie na takich samych zasadach wszystkim przewoźnikom wykonującym przewozy kolejowe zarówno rzeczy jak i osób. Z usług PKP PLK, w ramach przewozów wykonywanych na terenie Polski, korzysta również Grupa AWT. Dla Grupy AWT kluczowymi dostawcami w zakresie infrastruktury kolejowej są lokalni dostawcy na terenie Czech, gdzie Grupa AWT realizuje większość swoich przewozów, tj. SŽDC, s.o. - państwowy podmiot będący właścicielem większości linii kolejowych w Czechach oraz ČD a.s. – lider czeskiego rynku w zakresie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych. Udział PKP PLK w kosztach zaopatrzenia, rozumianych jako suma kosztów usług obcych oraz zużycia surowców i materiałów, wyniósł w 2017 r. w Grupie PKP CARGO 27,3%.

PKP Energetyka S.A., jest monopolistą w zakresie świadczenia usługi dystrybucji energii trakcyjnej w Polsce i zaopatruje Grupę PKP CARGO w energię elektryczną na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną. Z podstacji trakcyjnych użytkowanych przez PKP Energetyka S.A. zasilana jest kolejowa sieć trakcyjna należąca do PKP PLK. Oprócz obrotu energią i jej dystrybucją PKP Energetyka S.A. posiada również stacje paliw dla przewoźników kolejowych i jest jednym z dostawców paliwa trakcyjnego dla spółek Grupy PKP CARGO – za wyjątkiem Grupy AWT, która w zakresie zarówno dostaw zarówno paliwa jak i energii trakcyjnej korzysta z usług lokalnych dostawców na terenie Czech. Całkowity udział PKP Energetyka S.A. w kosztach zaopatrzenia rozumianych jako suma kosztów usług obcych oraz zużycia materiałów i energii wyniósł w 2017 r. w Grupie PKP CARGO 17,9%.

Zakupy w pozostałych kluczowych kategoriach takich jak paliwo trakcyjne oraz usługi modernizacji i napraw taboru kolejowego są prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień oraz Instrukcję Zakupową, które funkcjonują zarówno w PKP CARGO S.A. jak i w większości spółek zależnych. Regulamin, określa ogólne zasady udzielania zamówień i jest dokumentem dedykowanym zarówno dla zamawiającego jak i dla wykonawcy, opublikowanym na tzw. platformie zakupowej na stronie internetowej każdej ze spółek. Instrukcja zakupowa jest dokumentem dedykowanym tylko dla zamawiającego i szczegółowo opisuje wszystkie fazy procesu zakupowego od planowania i analizy potrzeb, poprzez rozpoznanie rynku, przygotowanie i przeprowadzenie procedury zakupu, wybór wykonawcy i podpisanie umowy oraz ocenę wykonawcy. Postępowania zakupowe w Grupie PKP CARGO przeprowadzane są zgodnie z zapotrzebowaniem przez każdą ze spółek odrębnie lub w ramach tzw. Grupy Zakupowej. W niektórych kategoriach zakupowych postępowania prowadzone są również w ramach Grupy Zakupowej, której liderem jest PKP S.A. – podmiot dominujący wobec PKP CARGO S.A. W 2017 r. głównymi dostawcami w zakresie paliwa trakcyjnego dla Grupy PKP CARGO były takie spółki jak: Lotos Paliwa, Petrodom Venna, PKN Orlen, Petrojet, PKP Energetyka S.A., DRACAR CZ a.s., BAMONAFT a.s., PREOL, a.s., Jitka Huňková, s.r.o.

W 2017 r. w Grupie PKP CARGO przeprowadzono ponad 5 tys. postępowań zakupowych. Do głównych kategorii zakupowych należały: tabor kolejowy, paliwo, IT oraz transport. PKP CARGO S.A. współpracuje z ok. 760 dostawcami z czego 94% stanowią dostawcy lokalni, rozumiani jako krajowi. Liczbę dostawców w przypadku całej Grupy PKP CARGO można oszacować na około kilka tysięcy w 2017 r.