Nasz Biznes

Matryca istotności

GRI G4-19, G4-20, G4-21

Economic aspects

 • Rozwój nowych szlaków transportowych
 • Sytuacja finansowa Grupy
 • Działalność inwestycyjna
 • Zgodność z regulacjami

Environmental and social aspects

 • Transparentność w komunikacji z rynkiem
 • Wprowadzenie nowych technologii
 • Budowanie relacji z klientami
 • Obowiązujące procedury proekologiczne
 • Zaangażowanie w inicjatywy społeczne

Employee–related aspects

 • Dostosowanie regulacji wewnętrznych do potrzeb pracowników (np.: ruchomy czas pracy, telepraca)
 • Oferowane benefity pozapłacowe
 • Edukacja i szkolenia pracowników
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy