Nasz Biznes

Mapa Interesariuszy

GRI G4-18, G4-24, G4-25

Działalność Grupy PKP CARGO to aktywność na rzecz wszystkich ważnych obszarów gospodarki. To również oddziaływanie na różnych interesariuszy, zainteresowanych funkcjonowaniem i budowaniem wartości całej organizacji. Analizując te oddziaływania, określone zostało grono interesariuszy, z którymi wzajemne relacje są szczególnie ważne w procesie kreowania wartości Grupy.

Instytucje finansowe

Banki i ubezpieczyciele są instytucjami finansowymi współpracującymi z Grupą PKP CARGO w największym zakresie. Oprócz bieżącej obsługi finansowej i ubezpieczeniowej, zapewniają m.in. możliwość finansowania zamierzeń inwestycyjnych Grupy.

Akcjonariusze

Kapitał zakładowy PKP CARGO S.A. dzieli się na 44 786 917 akcji. Głównymi akcjonariuszami są: PKP S.A., Nationale-Nederlanden OFE, AEGON OFE, MetLife OFE, Aviva OFE.

Organizacje społeczne

Organizacje społeczne stanowią jeden z motorów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Efekty działań lokalnych organizacji widać niemalże w każdym regionie kraju. To właśnie dlatego Grupa PKP CARGO aktywnie wspiera szereg inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii (w tym z zakresu ekologii transportu), nauki i edukacji, kultury i sztuki, bezpieczeństwa oraz wyrównywania różnic społecznych.

Klienci / kontrahenci

Największymi odbiorcami usług świadczonych przez Grupę PKP CARGO są: Grupa Arcelor Mittal oraz PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.

Działając na rynku przewozowym, Grupa uzależniona jest od największego dostawcy usług dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK). Ponadto głównym dostawcą Grupy w zakresie paliwa trakcyjnego i energii trakcyjnej jest PKP Energetyka S.A.

Pracownicy

W Grupie PKP CARGO zatrudnionych jest ponad 23 tysiące osób. Zespół PKP CARGO to przede wszystkim wiedza i doświadczenie pracowników, którzy budują sukces Grupy. Doświadczona załoga skutecznie reaguje na wyzwania rynkowe tak, aby PKP CARGO mogło każdego dnia rozwijać się i osiągać zamierzone cele.

Społeczności lokalne

Społeczności zamieszkujące w rejonie prowadzonej przez Grupę PKP CARGO działalności, w związku z czym, może ona oddziaływać na wiele aspektów ich codziennego życia. Poza faktem, iż Grupa jest jednym z największych i najbardziej wiarygodnych pracodawców w Polsce, jest również organizacją wspierającą wiele inicjatyw z zakresu nauki, kultury i sportu.