MAŁGORZATA KRÓL

MAŁGORZATA KRÓL

Naczelnik Działu Logistyki Przewozów, PKP Cargo. W PKP pracuje od 1980 roku. Jej pasją jest pisanie książek.

PRACA

W strukturach PKP jestem zatrudniona od 1980 roku. Przez 18 lat pracowałam w PKP Polskich Liniach Kolejowych jako Dyżurny Ruchu, a następnie w administracji w sektorze przewozów towarowych. Zajmowałam różne stanowiska - od Specjalisty w ówczesnym Dziale Marketingu do Naczelnika Działu Organizacji i Technologii Przewozów. W 2009 roku od podstaw stworzyłam Dział Logistyki i do chwili obecnej po różnych restrukturyzacjach jestem Naczelnikiem Działu Logistyki Przewozów.

Obecnie pracuję w PKP Cargo w Śląskim Zakładzie Spółki w Tarnowskich Górach. Moja praca polega na organizacji przewozów towarów w kraju i za granicą. Kieruję 18-osobowym zespołem i czuwam nad prawidłowym procesem przewozowym. Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne (Zarządzanie i Informatyka), ukończyłam również studia podyplomowe - Marketing i PR, a następnie Logistykę. Za swoje zaangażowanie w pracy zawodowej w 1992 roku otrzymałam Srebrną odznakę Przodujący Kolejarz. W 2010 roku otrzymałam statuetkę i tytuł Kolejarza Roku przyznany przez Forum Dyrektorów ówczesnych Śląskich Zakładów Spółki PKP Cargo. W 2013 roku otrzymałam od PKP S.A. tytuł Kolejarza Roku, a w 2015 - odznakę honorową Zasłużony dla Kolejnictwa.

PASJA

Moją pasją jest pisanie książek, nie tylko o tematyce kolejowej. Moja droga literacka rozpoczęła się w 1987 r., gdy opublikowałam swoje wiersze z okazji Rybnickich Dni Literatury. Jestem autorką powieści dla młodzieży "Zanim zakwitną kasztany" oraz "W cieniu marzeń". Moją pasję i twórczość opisywano wielokrotnie w prasie lokalnej, a fragmenty moich książek były prezentowane na spotkaniach autorskich. Ponadto współpracowałam z wydawnictwem Betezda przy opracowywaniu monografii o tematyce kolejowej „Koleją z Katowic do Raciborza” oraz „Stacja Tarnowskie Góry”.

Obecnie pracuję nad tomikiem wierszy „Dotyk Słów”. Tworząc poezję inspiruję się muzyką, sztuką i otaczającym światem. Czasami jakieś zdarzenie, pojedyncze słowo lub myśl potrafi stać się bodźcem do powstania kilku strof. Jak napisała Maria Dąbrowska „pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów”.

Angażuję się w organizację eventów, działalność społeczną i charytatywną. Organizowałam liczne wydarzenia promujące kolej, takie jak przejazd pociągu papieskiego z Wadowic do Olzy, obchody 150-lecia kolei w Rybniku oraz 160-lecia linii kolejowej Racibórz-Chałupki. Byłam pomysłodawcą ofiarowania parafii pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach figury św. Katarzyny Aleksandryjskiej przez miejscowych kolejarzy.

Za swoją pracę społeczną i charytatywną otrzymałam tytuł „Człowiek o Złotym Sercu”, przyznany przez kapitułę powołaną przez miesięcznik „U Nas”.